കത്തോലിക്കാ കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണ സമൂഹം - ദുബായ്

"എന്‍റെ പിതാവേ, എന്നു നീ എന്നെ വിളിക്കുമെന്നും എന്‍റെ മാര്‍ഗം നീ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ലെന്നും ഞാന്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചു"

Prayer Request

Message from the Spiritual Director

priest Image

Fr. Alex Vachaparambil OFM Cap

Welcome to the Malayalee Catholic Charismatic Renewal Movement of the St. Mary's Church, Dubai. This website invites you to know more about the St. Mary's Church and the various Malayalam Charismatic ministries. Let us be open to the promptings of the Holy Spirit and be closer to God

സന്തോഷാത്മകമായ ദൈവരഹസ്യങ്ങള്‍

Friday

Saint Of The Day | St. Jeanne Elizabeth des Bichier des Anges

Saint of the Day

St. Jeanne was born July 1773 at La Blanc, France and died August 26, 1838. She was canonized in 1947 by Pope Pius XII.

Born to nobility and educated in a convent school, Jeanne Elizabeth witnessed closely and was personally affected by the events of the French Revolution which shook France when she was just 16 years old.

Upon the death of her father, she moved to La Guimetiere with her mother, and in 1796, realizing that she needed to do something to defend the Church and keep the faith alive amidst the attacks of the revolutionaries, she decided to begin a ministry of teaching and serving the poor.

She gathered groups of faithful in the town – which was at this point without a priest or community of religious – and organized meetings of prayer, studying of the Scriptures, and singing hymns.

She entered a Carmelite convent upon her mother’s deaRead More

 
 
Copyright © 2017 Abba Father | Dubai Malayalee Catholic Charismatic Renewal Movement