കത്തോലിക്കാ കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണ സമൂഹം - ദുബായ്

"എന്‍റെ പിതാവേ, എന്നു നീ എന്നെ വിളിക്കുമെന്നും എന്‍റെ മാര്‍ഗം നീ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ലെന്നും ഞാന്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചു"

Prayer Request

Message from the Spiritual Director

priest Image

Fr. Alex Vachaparambil OFM Cap

Welcome to the Malayalee Catholic Charismatic Renewal Movement of the St. Mary's Church, Dubai. This website invites you to know more about the St. Mary's Church and the various Malayalam Charismatic ministries. Let us be open to the promptings of the Holy Spirit and be closer to God

Lent is a time of spiritual preparation for Easter, purifying our action and motives from spiritual obstacles and participating in the passion and death of Christ through self-sacrifices, in the belief that with Christ we will rise again.

Lent is Preparation. Israel prepared for forty years before entering in to the promised

Read More

Confession Time For This Week

Fr. Alex Vachaparambil will be hearing confession in the church on the following timing. This will be updated on every Monday morning

DayDateMorningEvening
Monday19-2-20186.45---7.15 12.00 Noon---12.30 & 7.00--7.30
Tuesday20-2-2018
Wednesday21-2-2018
Thursday22-2-20186.45----7.1512.00 Noon---12.30 &7.00-7.30
Friday23-2-20184.45---5.45
Saturday24-2-20185.00----5.30
Sunday25-2-20186.45----7.157.30----8.15

Last Updated on 18th February 2018, 05:52:39 pm

Announcements

കുരിശിന്‍റെ വഴി

നോമ്പുകാലത്തിലെ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്കു 12:45 ഗേള്‍സ് സ്‌ക്കൂള്‍ ഗ്രൗണ്ടില്‍ വെച്ച് മലയാളത്തിലുള്ള കുരിശിന്റെ വഴി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

Read More

ദുഃഖാത്മകമായ ദൈവരഹസ്യങ്ങള്‍‍

Friday

Saint Of The Day | Blessed Francisco and Jacinta Marto

Saint of the Day

Francisco, 11, and Jacinta, 10, are the youngest non-martyrs to be beatified in the history of the Church. The brother and sister, who tended to their families’ sheep with their cousin Lucia Santo in the fields of Fatima, Portugal, witnessed the apparitions of Mary, now commonly known as Our Lady of Fatima.

During the first apparition, which took place May 13, 1917, Our Lady asked the three children to say the Rosary and to make sacrifices, offering them for the conversion of sinners. The children did, praying often, giving their lunch to beggars and going without food themselves. They offered up their daily crosses and even refrained from drinking water on hot days.

In October 1918, Francisco and Jacinta became seriously ill with the Spanish flu. Our Lady appeared to them and said she would to take them to heaven soon.

Bed-ridden, Francisco requested his first Communion. The following day, Francisco dieRead More

 
 
Copyright © 2017 Abba Father | Dubai Malayalee Catholic Charismatic Renewal Movement