കത്തോലിക്കാ കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണ സമൂഹം - ദുബായ്

"എന്‍റെ പിതാവേ, എന്നു നീ എന്നെ വിളിക്കുമെന്നും എന്‍റെ മാര്‍ഗം നീ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ലെന്നും ഞാന്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചു"

Prayer Request

Message from the Spiritual Director

priest Image

Fr. Alex Vachaparambil OFM Cap

Welcome to the Malayalee Catholic Charismatic Renewal Movement of the St. Mary's Church, Dubai. This website invites you to know more about the St. Mary's Church and the various Malayalam Charismatic ministries. Let us be open to the promptings of the Holy Spirit and be closer to God

EASTER GREETINGS & PRAYER

Easter is the greatest and the Most Important Feast in the Church for three reasons:

 1. The Resurrection of Christ is the basis of our Christian Faith.  It is the greatest of the miracles, for it proves that Jesus is God.  That is why St. Paul writes: “If Christ has not been raised, then our preaching is in vain; and your faith is in vain” (I

Read More

Confession Time For This Week

Fr. Alex Vachaparambil will be hearing confession in the church on the following timing. This will be updated on every Monday morning

DayDateMorningEvening
Monday14-08-20176.45----7.15
Tuesday15-08-20176.00--6.20 & 6.45--7.15
Wednesday16-08-2017 6.00--6.20 & 12----12.30 P.M
Thursday17-08-20176.45--7.15
Friday18-08-201710.15----11.00 4.45---5.45
Saturday19-08-20175.---5.45 .
Sunday20-08-20176.45---7.15 6.00------6.45

Last Updated on 13th August 2017, 01:16:25 pm

ഏകദിനകൂട്ടായ്മ്മ - പറുദീസ | പുറപ്പാ

ഏകദിനകൂട്ടായ്മ്മ - പറുദീസ 

ദുബായ് സെന്റ് മേരീസ് ദേവാലയത്തില്‍ 2017 സെപ്റ്റംബര്‍ ഈദ് അവധി ദിനത്തില്‍ ദമ്പതികള്‍ക്കായി  ഏകദിനകൂട്ടായ്മ്മ  —    പറുദീസ നടത്തപ്പെടുന്നു. 

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്  ബന്ധപ്പെടുക: 

Xavier K .R  050 421 9882 & paul joseph 055 452 1852.

ഏകദിനകൂട്ടായ്മ്മ —  പുറപ്പാട് 

മലയാളം കരിസ്മാറ്റിക് പ്രാര്‍ത്ഥന ശുശ്രൂഷയുടെ ഭാഗമായ റീച്ഔട്ട് മിനിസ്ട്രിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ 2017 ഈദ് അവധി ദിനത്തില്‍ ഏകദിനകൂട്ടായ്മ്മ —  പുറപ്പാട് ദുബായ് സെന്റ് മേരീസ് ദേവാലയത്തില്‍ വച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ക്ക്  ബന്ധപ്പെടുക: Cicily 055 272 3485 & Antony 055 637 9793

Read More

സന്തോഷാത്മകമായ ദൈവരഹസ്യങ്ങള്‍

Friday

Saint Of The Day | St. John Eudes

Saint of the Day

St. John Eudes was a French missionary and the founder of the Congregation of Our Lady of Charity, and was also the author of the liturgical worship of the Sacred Hearts of Jesus and Mary. 

St. John was born at Ri, France on November 14th, 1601.  At the age of fourteen he took a vow of chastity and since the time he was a child he tried to live in imitation of the Lord Jesus. When he was ordained a priest in 1625, at the age of 24, he was immmediately thrust into the service of victims of the plague, whom he cared for at great risk to his own life. He also began preaching missions and was known as the greatest preacher of his age, preaching missions all over France, especially throughout Normandy.

In 1641 he founded the Congregation of Our Lady of Charity of the Refuge, to provide a refuge for prostitutes.  In 1643 he founded the Society of Jesus and Mary for the education of priests and forRead More

 
 
Copyright © 2017 Abba Father | Dubai Malayalee Catholic Charismatic Renewal Movement