കത്തോലിക്കാ കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണ സമൂഹം - ദുബായ്

"എന്‍റെ പിതാവേ, എന്നു നീ എന്നെ വിളിക്കുമെന്നും എന്‍റെ മാര്‍ഗം നീ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ലെന്നും ഞാന്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചു"

Prayer Request

Message from the Spiritual Director

priest Image

Fr. Alex Vachaparambil OFM Cap

Welcome to the Malayalee Catholic Charismatic Renewal Movement of the St. Mary's Church, Dubai. This website invites you to know more about the St. Mary's Church and the various Malayalam Charismatic ministries. Let us be open to the promptings of the Holy Spirit and be closer to God

പ്രകാശത്തിന്റെ ദൈവരഹസ്യങ്ങള്‍

Friday

Saint Of The Day | Blessed Maria Caridad Brader

Saint of the Day

Mother Maria Caridad Brader was born into a pious family in Kaltburn, Switzerland, in 1860. Maria was unusually intelligent and her mother, a widow, went through great pains to give her a good education.

Despite her mother's opinion, Maria entered a Franciscan convent in 1880. She made her final vows two years later and began teaching at the convent school.

At the end of the 19th century, it became permissible for cloistered nuns to work as missionaries. Maria volunteered to be one of the first of six sisters to work in Ecuador.

Maria served as a teacher and catechist in Ecuador.

In 1893, she was transferred to Colombia.

In response to an urgent need for missionaries, Maria founded the Congregation of the Franciscan Sisters of Mary Immaculate in 1893 in Colombia. Maria served as the congregation's superior general until 1919 and again from 1928 to 1940.

Maria urged her sisters to combinRead More

 
 
Copyright © 2017 Abba Father | Dubai Malayalee Catholic Charismatic Renewal Movement