കത്തോലിക്കാ കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണ സമൂഹം - ദുബായ്

"എന്‍റെ പിതാവേ, എന്നു നീ എന്നെ വിളിക്കുമെന്നും എന്‍റെ മാര്‍ഗം നീ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ലെന്നും ഞാന്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചു"

Prayer Request

Message from the Spiritual Director

priest Image

Fr. Alex Vachaparambil OFM Cap

Welcome to the Malayalee Catholic Charismatic Renewal Movement of the St. Mary's Church, Dubai. This website invites you to know more about the St. Mary's Church and the various Malayalam Charismatic ministries. Let us be open to the promptings of the Holy Spirit and be closer to God

Christmas is the Feast of God’s sending us a Savior : God undertook the Incarnation of Jesus as God-Man to save us from the bondage of sin. We celebrate the Incarnation of God as a baby today as Good News because we have a Divine Savior. As our Savior, Jesus liberated us from slavery to sin by his suffering, death and Resurrection, and he atoned for our sins. So every Christmas reminds us that

Read More

Confession Time For This Week

Fr. Alex Vachaparambil will be hearing confession in the church on the following timing. This will be updated on every Monday morning

DayDateMorningEvening
Monday20-02-2017
Tuesday21-02-2017
Wednesday22-02-20176.45----7.15
Thursday23-02-20176.00-6.20 A.M.
Friday24-02-20174.45---5.45 P.M
Saturday25-02-201712.-----12.30 P.M7.30----8.15 P.M
Sunday26-02-20174.30---5.15 P.M &7.30---8.15 P.M

Last Updated on 22nd February 2017, 09:48:02 am

വാര്‍ഷിക ധ്യാനം

ഈ വര്‍ഷത്തെ വാര്‍ഷിക ധ്യാനം ഫെബ്രുവരി 20 മുതല്‍ 23 വരെ വൈകുന്നേരം 7 മണിയുടെ വിശുദ്ധ കുര്‍ബ്ബാനയ്ക്കു ശേഷം റവ. ഡോ. ജോസഫ് പാംബ്ലാനി നയിക്കുന്നു. 

 

Read More

ദുഃഖാത്മകമായ ദൈവരഹസ്യങ്ങള്‍‍

Friday

Saint Of The Day | St. Victorinus

Saint of the Day

On February 24, the Church remembers St. Victorinus. Not much is known about the life and history St. Victorinus, but we do know that he died in 284 A.D. as a martyr with companions. He was a citizen of Corinth, Greece, and was exiled with a group of fellow Christians to Egypt during the persecutions under Emperor Numerian. Victorinus and the others had been exiled in 249 and had been living in Egypt. They were arrested again under Governor Sabinus, and were brutally tortured, and finally executed at Diospolis. 

Read More
 
 
Copyright © 2017 Abba Father | Dubai Malayalee Catholic Charismatic Renewal Movement