കത്തോലിക്കാ കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണ സമൂഹം - ദുബായ്

"എന്‍റെ പിതാവേ, എന്നു നീ എന്നെ വിളിക്കുമെന്നും എന്‍റെ മാര്‍ഗം നീ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ലെന്നും ഞാന്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചു"

Prayer Request

Message from the Spiritual Director

priest Image

Fr. Alex Vachaparambil OFM Cap

Welcome to the Malayalee Catholic Charismatic Renewal Movement of the St. Mary's Church, Dubai. This website invites you to know more about the St. Mary's Church and the various Malayalam Charismatic ministries. Let us be open to the promptings of the Holy Spirit and be closer to God

Lent is a time of spiritual preparation for Easter, purifying our action and motives from spiritual obstacles and participating in the passion and death of Christ through self-sacrifices, in the belief that with Christ we will rise again.

Lent is Preparation. Israel prepared for forty years before entering in to the promised

Read More

Confession Time For This Week

Fr. Alex Vachaparambil will be hearing confession in the church on the following timing. This will be updated on every Monday morning

DayDateMorningEvening
Monday12-3-20186.45---1.00 P.M4.00--10.00
Tuesday13-3-20186.45---1.00 P.M4.00--10.00
Wednesday14-3-20186.45---1.00 P.M4.00--10.00
Thursday15-3-20186.45---1.00 P.M4.00--10.00
Friday16-3-20186.45---12.00 Noon2.00-----5.45
Saturday17-3-20186.00 ------6.20 & 6.40--7.304.30---9.00
Sunday18-3-20186.00 -----1.00 P.M4.30---9.00

Last Updated on 11th March 2018, 07:24:24 pm

Announcements

കുരിശിന്‍റെ വഴി

നോമ്പുകാലത്തിലെ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്കു 12:45 ഗേള്‍സ് സ്‌ക്കൂള്‍ ഗ്രൗണ്ടില്‍ വെച്ച് മലയാളത്തിലുള്ള കുരിശിന്റെ വഴി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

Read More

മഹിമയ്ക്കടുത്ത ദൈവരഹസ്യങ്ങള്‍‍

Friday

Saint Of The Day | St. Cyril of Jerusalem

Saint of the Day

On March 18, the Roman Catholic Church honors St. Cyril of Jerusalem, a fourth-century bishop and Doctor of the Church whose writings are still regarded as masterful expressions of Christian faith.

St. Cyril is also remembered for his exhaustive Biblical knowledge, and his endurance in the face of misunderstanding and opposition. Eastern Catholics and Eastern Orthodox Christians, who likewise celebrate him as a saint on March 18, also remember him on May 7 – the date of a miraculous apparition said to have occurred soon after his consecration as a bishop.

What we know of Cyril's life is gathered from information concerning him from his younger contemporaries, Epiphanius, Jerome, and Rufinus, as well as from the fifth-century historians, Socrates, Sozomen and Theodoret.

Cyril was most likely born in Jerusalem around the year 315, shortly after the legalization of Christianity throughout the Roman Empire.<Read More

 
 
Copyright © 2017 Abba Father | Dubai Malayalee Catholic Charismatic Renewal Movement