കത്തോലിക്കാ കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണ സമൂഹം - ദുബായ്

"എന്‍റെ പിതാവേ, എന്നു നീ എന്നെ വിളിക്കുമെന്നും എന്‍റെ മാര്‍ഗം നീ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ലെന്നും ഞാന്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചു"

Prayer Request

Message from the Spiritual Director

priest Image

Fr. Alex Vachaparambil OFM Cap

Welcome to the Malayalee Catholic Charismatic Renewal Movement of the St. Mary's Church, Dubai. This website invites you to know more about the St. Mary's Church and the various Malayalam Charismatic ministries. Let us be open to the promptings of the Holy Spirit and be closer to God

EASTER GREETINGS & PRAYER

Easter is the greatest and the Most Important Feast in the Church for three reasons:

 1. The Resurrection of Christ is the basis of our Christian Faith.  It is the greatest of the miracles, for it proves that Jesus is God.  That is why St. Paul writes: “If Christ has not been raised, then our preaching is in vain; and your faith is in vain” (I

Read More

Confession Time For This Week

Fr. Alex Vachaparambil will be hearing confession in the church on the following timing. This will be updated on every Monday morning

DayDateMorningEvening
Monday24-07-20176----- 6.207------7.30
Tuesday25-07-2017
Wednesday26-07-20176.00---6.20
Thursday27-07-20176.45--7.15
Friday28-07-20179.---9.454.45---5.45
Saturday29-07-201712----12.30 P.M7.30 -----8.15
Sunday30-07-20179.---9.4512---------12.30 P.M

Last Updated on 23rd July 2017, 07:23:13 pm

ഏകദിനകൂട്ടായ്മ്മ - പറുദീസ | പുറപ്പാ

ഏകദിനകൂട്ടായ്മ്മ - പറുദീസ 

ദുബായ് സെന്റ് മേരീസ് ദേവാലയത്തില്‍ 2017 സെപ്റ്റംബര്‍ ഈദ് അവധി ദിനത്തില്‍ ദമ്പതികള്‍ക്കായി  ഏകദിനകൂട്ടായ്മ്മ  —    പറുദീസ നടത്തപ്പെടുന്നു. 

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്  ബന്ധപ്പെടുക: 

Xavier K .R  050 421 9882 & paul joseph 055 452 1852.

ഏകദിനകൂട്ടായ്മ്മ —  പുറപ്പാട് 

മലയാളം കരിസ്മാറ്റിക് പ്രാര്‍ത്ഥന ശുശ്രൂഷയുടെ ഭാഗമായ റീച്ഔട്ട് മിനിസ്ട്രിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ 2017 ഈദ് അവധി ദിനത്തില്‍ ഏകദിനകൂട്ടായ്മ്മ —  പുറപ്പാട് ദുബായ് സെന്റ് മേരീസ് ദേവാലയത്തില്‍ വച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ക്ക്  ബന്ധപ്പെടുക: Cicily 055 272 3485 & Antony 055 637 9793

Read More

മഹിമയ്ക്കടുത്ത ദൈവരഹസ്യങ്ങള്‍‍

Friday

Saint Of The Day | St. John Cassian

Saint of the Day

The Church celebrates the feast of St. John Cassian on July 23, an eastern monk and theological writer. He went to Palestine in 380 with a companion, Germanus, and became a monk in Egypt. In 400 he entered into the discipleship of St. John Chrysostom, going to Rome to defend the much-oppressed saint before Pope Innocent I.

Ordained in Rome, John founded several monasteries in southern France, near Marseilles, thus helping to pioneer monasticism in Europe. His two main writings, Institutes of the Monastic Life and Conferences on the Egyptian Monks, were much praised by St. Benedict and were extremelly influential for a very long time; the former had a direct impact upon Benedict during the time that he was composing his famed Rule.

John also authored the work De Incarnatione Doniini, in seven books, at the behest of Pope Leo I the Great so as to inform the Western Church of the details of the teachiRead More

 
 
Copyright © 2017 Abba Father | Dubai Malayalee Catholic Charismatic Renewal Movement